Servicii

Proiectare

Defon SRL este licențiat pentru activitatea de proiectare de sisteme de securitate. Personalul calificat și avizat asigură servicii de elaborare a proiectelor pentru sisteme de alarmă la efracție, supraveghere video, control acces, intefonie audio și video și sisteme de sonorizare. Proiectele sunt elaborate în concordanță cu legislația din domeniu: Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și HG nr. 301/2012.

Instalare

Personalul calificat și cu experiență cumulată în anii de activitate în domeniul sistemelor de securitate, asigură instalarea, punerea în funcțiune a sistemelor de alarmă, a sistemelor de supraveghere video, sistemelor de interfonie și control acces. Lucrările de instalare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare în caz de efractie și supraveghere video sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de competenţă profesională în acest sens.

Asigurăm instalarea și mentenanța, întreținerea echipamentelor de alarmă, supraveghere video, control acces și interfonie în județele Timis, Arad, Caras Severin și Hunedoara.

Service si mentenanta

În conformitate cu legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și HG nr. 301/2012, societatea Defon SRL asigură servicii de service și mentenanță pentru sisteme de alarmă la efracție, sisteme de supraveghere video, sisteme de interfonie și control acces. Lucrările de întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare în caz de efracție sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de competenţă profesională în acest sens.

Activitatea de service şi mentenanţă se desfăşoară pe baza de contract sau în perioada de garanţie în cel mult 24 de ore de la primirea sesizării beneficiarului.

Reviziile tehnice periodice (cel puţin semestrial) includ toate operaţiunile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice instalate la parametri proiectaţi.